Thursday, February 27, 2014

Adat Batak, Mengangkat Anak (Memberi Marga)

URUTAN MANGANGKAT ANAK


RAJA HATA NI HULA-HULA (PARBORU) :
Mauliate ma Hahang doli suang songon i Anggi doli !
Ala tong-tong dope ta paihut-ihut poda ni ompunta na mandok : “sisada lulu anak si-sada lulu boru” do hita. Mauliate ma !
Nuang pe ........., huhilala sahat ma hita tu acara puncak, i ma patupahon “PANGAINON-PANGAMPUON BORU”, tarsongon on ma partordingna :

1.  Manulingkit Boru Siainon
(= Menginterview anak yang akan diangkat)
2.  Persetujuan dari orang tua kandung si anak
3.  Ama/Ina na mangain, marmeme, mangulosi ...... dst
(= Bapak/Ibu yang mengangkat anak menyuapi makan, memberi ulos ..... dst)
4.  Amangtua/Inangtua, Amanguda/Inanguda ni boru na ni ain.
(= Bapaktua/Ibu, Bapakuda/Ibu dari anak yang diangkat).
5.  Haha/Anggi doli na marompu-ompu
(=Abang beradik dari keturunan ompu).
6.  Acara tu Tulang ni si boru na ni ain = ampu
(= Acara dari Tulang si boru yang diangkat)
7.  Acara tu Boru/bere ni Hasuhuton (tuan rumah)
8.  Acara tu Dongan Sahuta (Tetangga)
9.  Hata mauliate sian boru na ni ain = ampu
(= Ucapa terimakasih dari si anak yang diangkat)
10.             Raja Hata ni Hula-hula PASINGKOPHON SALUHUTNA
(= Raja Hata Hula-hula menegaskan kembali butir-butir keputusan yang telah dilaksanakan)


URUTAN-URUTAN ACARA MENGANGKAT ANAK :

1.  Oleh hadirin melalui Raja Hata mempertanyakan kepada si Boru yang akan diangkat menjadi Boru ............................ Si boru didudukkan didepan menghadap kepada Keluarga Besar Marga ....................... yang akan menerimanya melalui acara:

MANGAIN – MANGAMPU BORU (Mengangkat Anak) sbb :
A     : Siapa namamu nak?
B     : ................... Amang !
A     : Apakah ............ ingin dan mau diangkat menjadi orang  
         Batak ..........., Menjadi boru............. (sebut Marga!)
B     : Saya bersedia dan mau Amang !
A     : Kalau begitu, kami ingin mendengar, sampai sejauh    
  mana kesediaan/keinginanmu itu, coba jelskan !
B     : Pada mulanya memang ................ tidak mengerti
 Amang, tetapi sesudah dijelaskan berkali-kali, akhirnya  
 .............. dapat memahaminya; bahkan ingin segera 
 menerima pengakuan itu dari Bapa dan Mama di rumah
 ini.  Demikian lah Amang, kiranya .................... dapat  
  diterima menjadi putri dari Marga .................. !
A     : Jadi ....................., bukan karena dibujuk-bujuk atau
  dipaksa?
B     : Sama sekali tidak Amang !
A     : Apakah .................... sudah faham untung ruginya
  menjadi orang Batak ? Susah lho!?
B     : Ya Amang, saya sudah siap menerimanya ! Sekiranya
  Amang dan Inang berkenan menerima ...................
  menjadi anaknya, saya akan berusaha belajar untuk
  menjadi orang Batak yang benar. Demikian amang !
A     : Akh......, kau sudah diajari dulu rupanya ya???
B     : Memang benar Amang, kita belajar dulu untuk
  mengenal, akhirnya ......., menyayangi.
A     : Tepuk tangan untuk calon boru kita !

  Terima kasih ! peristiwa suka cita ini wajar mendapat 
  aplusan, sebagai sambutan atas pengakuan dan 
  permintaan anak kita .................... Terima kasih !!!!

2.          Kemudian pembicaraan ditujukan kepada orang tua kandung atau Wali dari ...................
A     : Bapak dan Ibu ................... (disebut Namanya) yang
         kami hormati.
         Kami ingin mendengar langsung dari Bapak/Ibu, apakah
  Bapak dan Ibu setuju, kalau anak bapak si ...................
  diangkat oleh Bapak dan Ibu dirumah ini menjadi
  anaknya dan diberi Marga ................... sebagai orang
  Batak ?
B     : Terima kasih ! Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin
  semuanya, kami sudah mempertimbangkan masak-
  masak, sehingga kami dapat menyimpulkan, bahwa
  kalau anak kami ................... diterima dan diangkat
  oleh Bapak/Ibu dirumah ini, justru kami sangat bangga
  dan merupakan kehormatan bagi kami.
  Jadi kami setuju sepenuhnya ! Demikian Bapak-Bapak  
         /Ibu-ibu jawaban kami. Terima kasih ... Horas!!!

3.      KLIMAKS ACARA :
Bapak dan Ibu menyuapi makan ................... (= marmeme)
(sarana yang dipersiapkan : nasi sepiring, diatasnya seekor ikan mas, segelas air minum, sendok, ulos Batak dan beras di dalam piring)

  Si Ibu menyuapi makan si ................... sampai tiga kali   
 Berserta lauk/ikannya, lalu memberi minum tiga kali teguk diiringi kata-kata :
1)         Humeme ma ho inang, asa simbur magodang ho !
2)         Inum ma aek sitio-tio on asa tio parnidaanmu, Tuhanta mandongani ho tu joloanon.
3)         Saonari hubahen ma lampinmu/ulosmu anggiat las ma daging-mi dipasu-pasu Tuhanta. Rap dohot amanta/inanta manguloshon ulos tu si ...................
4)         Disisirhon amanta i ma boras sipir ni tondi tu simanjujung ni boru i laos didok:
   “HORAS TONDI MADINGIN, PIR TONDI MATOGU”
           Huampu hami ma ho inang boru hasian gabe borunami,
    gabe boru si-pai........ ma ho dihami, sian ompunta
    Ompu .............. jala nomor ....... / ...... ma nomormu di
    hita Marga ................... (dihaol huhut di umma amanta/ 
    inanta i)
    Horas ma jala gabe dihita saluhutna !!!

(= Si Ibu menyuap makan si ................... sebanyak tiga sendok diselingi dengan tiga teguk air minum, agar cepat besar dan sehat. Lalu memberi kain lampin/ulos Batak, agar tubuh si anak hangat dan diberkati oleh Tuhan, dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Kemudian si Bapak menaburkan beras keatas kepala ................... dengan harapan tegar dan Horas seraya berkata : “Pada saat yang indah ini ...., kami terima engkau menjadi boru kami yang ke - ............., dan nomormu adalah nomor ...../..... dari marga ................... mulai hari ini engkau resmi menjadi boru kami!!! Lalu Bapak dan Ibu memeluk serta mencium pipi si ...................)

4.     Acara dari Amangtua/Amanguda :
Boru nami ................... boru ..................., hami sian Amangtua/Amanguda sian ias nirohanami mangojakhon ho gabe borunami
5.      Acara dari Haha Anggi doli na marompu-ompu
6.      Acara Tu Tulang (Hula-hula langsung dari Hasuhuton Bolon)
7.      Acara Tu Boru Bere
8.      Acara Tu Dongan Sahuta
9.      Ucapan terima kasih dari yang di Ain boru yang ampu
10. Raja Hata ni Hula-hula (parboru) :

H o r a s   j a l a   G a b e ! ! !
Songon ima dihita Nan mardongan tubu, Hula-hula nami Raja i Marga ..................., Boru/bere, dohot Dongan Sahutanami.
Mauliate ma tadok tu Tuhanta naung tangkas mangaramoti huhut patulushon ulaonta sahat tu na marujung dibagasan dame dohot las ni roha.

Nuaeng pe ......., hu-umum hon jala hupatangkas hami ma muse :
-      Ia borunta si ................... boru ..................., i ma boru ni Amanta .................../Inanta i boru ...................
-      Boru pai- ............ ma on di nasida.
-      Pomparan ni Ompunta pai ...................
-      Nomor (generasi) No. ....../...... sian marganta .................
-      Ta Paboa ma ulaon na denggan on tu sude na tatanda tarlumobi tu hita na mardongan tubu boru dohot bere.
-      Mauliate ma di hita saluhutna, na mardongantubu, boru/bere, Dongan Sahuta, suang songon i Raja ni Hula-hula nami !
-      Ala marudut dope ulaonta, boi ma istirahat hita satongkin.
-      Tu Hula-hula nami Raja i marga ..................., las do roha nami molo boi dope hita rap manguduti angka ulaonta. Alai molo tung naeng marhehe na uli ma Raja i, sai Tuhanta ma na mandongani hamu dipardalanan sahat boi tolhas tubagas dibagasan las ni roha. Horas ma Tulang !!!
-      Manutup ulaon


(= Damai sejahtera bagi kita semua !!!
Demikianlah, kita yang semarga, Hula-hula marga ................... Boru/Bere dan juga undangan dari Tetangga kami disini. Sudah sewajarnya kita mengucap syukur kalau pada saat ini kita boleh mengakhiri acara mengangkat anak dengan baik dan lancar.
Maka, perkenankan kami menggaris bawahi kembali atas apa saja yang telah kita sama-sama rumuskan, sebagai berikut :
-      ................... boru ..................., adalah putri dari Bapak / Ibu ................... di rumah ini.
-      Putri Ke- .........
-      Keturunan dari Ompu kita ...................
-      Nomor atau generasi ke - ....../...... dari marga kita ...........
-      Kita wajib memberitahukan peristiwa ini kepada segenap Marga kita ..................., Boru kita dan kepada semua !
-      Kami mengucapkan terimakasih kepada semua hadirin yang telah berpartisipasi atas acara ini.
-      Khususnya kepada Hula-hula kami yang kami hormati, kami sangat senang, bila mana Tulang/nantulang berkenan bersama-sama dengan kami untuk mengikuti acara berikut.
Namun, jika Hula-hula kami akan melangkah pulang, kami ucapkan terima kasih, kiranya Tuhan menyertai kalian. Horas Tulang dan Nantulang!
-      Kami himbau dan ingatkan kembali, bahwa setelah kita istirahat sebentar, kita akan lanjutkan ke acara : PATUA HATA / MARHUSIP (Acara Meminang)Manang Pesta Adat

Aek natio dohami
Riong-riong dipinggan pasu
Hula-hula naburju do hami
Na ringgas mamasu-masu

 
 


Nidurung Situma
Laos dapot pora-pora
Molo buas tu Hula-hula

Napogos hian gabe mamora

No comments:

Post a Comment