Monday, March 30, 2015

Parbagi ni Jambar juhut Pesta Pangoli Anak

PARBAGI NI JAMBAR JUHUT
1
Ihur-Ihur (Namar hodong)
Ulak ni Tandok ni Hula-Hula
2
Osang
Tu Hula-hula ……. (marga ni hula-hula)
3
Somba-Somba
Tu Tulang ……. (marga ni tulang)
4
Somba-Somba
Tu Bona Tulang …… (marga)
Tu Bona Tulang ……. (marga)
5
Somba-Somba
Tu Tulang Rorobot ……. (marga)
6
Somba-Somba
Tu Bona Ni Ari …… (marga)
Tu Bona Ni Ari …….. (marga)
Tu Bona Ni Ari ……….. (marga)
Tu Bona Ni Ari ………. (marga)
7
Somba-Somba
Tu Hula2 Namartinodohon ……. (marga)
Tu Hula2 Namartinodohon ……….(marga)
Tu Hula2 Namartinodohon ……… (marga)
Tu Hula2 Namartinodohon ……….(marga)
 Tu Hula2 Namartinodohon Sitompul (Sibaganding)
8
Somba-Somba
Tu Hula2 anak manjae ……. (marga)
9
Soit
Tu Haha Doli …….. (marga) (Punguan marga)
10
Soit
Tu Punguan ……… (punguan marga)
11
Soit
Tu Punguan …….. (marga)
Tu Punguan ……… (marga)
Tu Punguan (marga)……..
-
-
12
Soit
Tu Pomparan Op. ………..
Tu Pomparan Op. ………….
Tu Pomparan Op. ………….


15
-
  Tu Dongan Sahuta :
-        ……..
-        …………
16
-
Tu Ale-ale
17
Rungkung
Tu Parsadaan ni Boru …………..
18
Rungkung
Tu Boru Bere Parsadaan Ni Boru …………
19
-
Tu Huria
20
-
Tu Parmusik
                          
No comments:

Post a Comment